Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hetinkomenvan/hetinkomenvan.nl/public/wp-content/themes/neeon/functions.php on line 84
juni 16, 2024

Wie is Satoshi Nakamoto?

Meer leren over online geld verdienen?

Ontdek Hier Hoe Jij Met 4 Uur Werken Per Dag Meer Dan €7.500 P.M Verdiend!

Zoals je wellicht weet is Satoshi Nakamoto de bedenker en ontwikkelaar van Bitcoin.
Maar wie is Satoshi Nakamoto eigenlijk?

Het antwoord op deze vraag is nergens te vinden op het hele internet!
Toch zal ik je in dit artikel meenemen in de theorieën die er bestaan over de identiteit van Satoshi Nakamoto.

Lees snel verder!

Wie is Satoshi Nakamoto?

De ware identiteit van Satoshi Nakamoto is op zeker het grootste geheim van Bitcoin.
Wie gaat er schuil achter deze naam?

Wie heeft de vernuftige uitvinding van Bitcoin bedacht?
Wie is verantwoordelijk voor de start van de gigantische cryptorevolutie die daarop volgde.

Het enige dat we op papier hebben staan over Satoshi Nakamoto zijn e-mails en berichten op een forum.
De persoon (of groep personen) die onder de naam van Satoshi Nakamoto berichten plaatste heeft ons in ieder geval iets nagelaten over zijn visie en over waarom hij Bitcoin heeft bedacht.

Ik gebruik in dit artikel voor nu maar even een mannelijke aanspraaktitel; Satoshi Nakamoto kan natuurlijk ook een vrouw zijn.
Al lijkt me deze kans klein omdat alle personen die mogelijk in aanmerking komen om Satoshi Nakamoto te zijn (ik bespreek ze aan het einde van dit artikel) mannen zijn.

Wat weten we over Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto begon in 2007 met het schrijven van het Bitcoin protocol.
Op 31 oktober 2008 lanceerde Satoshi Nakamoto het whitepaper van Bitcoin.

Een whitepaper is een stuk waarin beschreven wordt welke oplossing aangedragen wordt voor welk probleem en hoe dit zal gaan gebeuren.

Jan

Op 3 januari 2009 werd het eerste blok gemined van het Bitcoinnetwerk.
Dit wordt ook wel blok 0, of het Genisisblok genoemd.

In dit blok verwerkte Satoshi Nakamoto kort zijn visie.
Hij wijst op de dramatisch slechts staat waarin de economie verkeerd als gevolg van het stapelen van torenhoge schulden door overheden en centrale banken.

Hij stelt dat Bitcoin hiervoor een oplossing is.
Het is hiermee duidelijk is dat de persoon achter Satoshi Nakamoto zeer kritisch is op het huidige monetaire beleid van overheden en (centrale) banken.

Hij ontwikkelde Bitcoin als reactie op dit, naar zijn mening, slechte beleid.
Om die reden kun je stellen dat Bitcoin niet alleen een vernuftig digitaal betaalmiddel is, maar ook een politiek statement en de ontketening van een revolutie binnen het financiële systeem.

Hoe lanceerde Satoshi Nakamoto Bitcoin?

Zoals ik al vertelde begin Satoshi Nakamoto in 2007 al met de ontwikkeling van het Bitcoin protocol.
Hij begon stukjes code te schrijven die de basis legde voor het Bitcoin protocol.

Het probleem wat hij voornamelijk op moest lossen was het ‘double spending problem’.
Alles wat digitaal is kun je kopiëren of bijmaken.

Satoshi Nakamoto wenste een digitale vorm van geld te maken waarbij het natuurlijk niet mogelijk is om ervan bij te maken of het te kopiëren.
Het digitale geld zou dan immers waardeloos zijn omdat je het oneindig kunt bij maken!

Rond 2008 bedacht hij hier een geniale oplossing voor die hij opschreef in een whitepaper.
Deze whitepaper deelde hij eind 2008  via een mailinglijst voor cypherpunks.

Cypherpunks zijn een groep mensen die privacy heel erg belangrijk vinden.
Zij zijn digitaal enorm onderlegd en zetten zich dagelijks in voor het promoten van privacybeschermende software en middelen.

Een cypherpunk waar je waarschijnlijk wel eens van hebt gehoord is Julian Assange.
Dit is de man die Wikileaks oprichtte in 2008.

Bitcoin krijgt als snel aanhangers

Na het delen van zijn whitepaper kreeg Satoshi Nakamoto al snel enthousiaste volgers die zijn ideeën volledig steunden en supporten.
Verschillenden sloten zich bij hem aan en hielpen hem met het nog verder ontwikkelen van het Bitcoinprotocol.

Twee weken na het delen van het whitepaper ging het Bitcoinnetwerk live.
De daarop volgende twee jaar maakte Bitcoin een stormachtige ontwikkeling door.

In het begin gebruikten alleen de cypherpunks Bitcoin en het netwerk.
De eerste betaling met Bitcoin werd gedaan op op 12 januari 2009 door Satoshi Nakamoto naar Hal Finney

In 2010 kocht iemand met 10.000 Bitcoin 2 pizza’s!
Dat kun je jezelf niet meer voorstellen.

Het zou op basis van de huidige koers betekenen dat hij per pizza een bedrag van 300.000.000 dollar heeft betaald!!

Na 2 jaar gaf Nakamoto aan het Bitcoinproject over te dragen aan Gavin Andresen.
In december 2010 postte Satoshi Nakamoto nog een bericht op het Bitcoin forum waarna hij verdween.

Hij kwam nog één keer terug in de lente van 2011.
In een post op het Bitcoin-forum liet hij weten dat Bitcoin in goede handen was bij Gavin Andresen en dat hij ondertussen met andere dingen bezig was.

Sindsdien is er niets meer vernomen van Satoshi Nakamoto.

Wie is Satoshi Nakamoto

Waarom is de identiteit van Satoshi Nakamoto niet bekend?

Je zult je wellicht afvragen waarom Satoshi Nakamoto zijn identiteit niet bekend heeft gemaakt.
Ik heb hier veel onderzoek naar gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat het een vrij logische keuze is geweest.

Een keuze die volledig in lijn ligt met waar Bitcoin voor staat.
Zoals je weet is Bitcoin een decentraal netwerk waarin geen enkele persoon, instantie of overheid de regie heeft.

Niemand kan bepalen dat de regels op het Bitcoinnetwerk opeens veranderen.
Als de identiteit van Satoshi Nakamoto bekend was geweest, had Bitcoin toch een soort geestelijke vader gehad.

De politieke voorkeuren of persoonlijke keuzes van Satoshi Nakamoto zouden van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het Bitcoinnetwerk.

Het risico zou ontstaan dat Satoshi Nakamoto zelf toch veranderingen zou aanbrengen aan het protocol omdat hij dit zou willen finetunen.
Met een dergelijke handeling zou hij de visie en de geest van Bitcoin doden omdat niemand belangrijker is dan het Bitcoin netwerk zelf.

Het zou het vertrouwen van velen doen verdampen en het zou indruisen tegen alles waar Bitcoin voor staat.
Het Bitcoinprotocol is goed en compleet zoals het nu is.

Daar hoeft niets en niemand meer iets aan te doen ( in de basis dan).
Het is dus ook niet nodig dat de ontwikkeling vinger aan de polst houdt en inspringt als het protocol vastloopt of tegen beperkingen aanloopt.

De Bitcoins van Satoshi Nakamoto

Verder is het zo dat Satoshi Nakamoto 1 miljoen Bitcoin in een aparte wallet heeft staan.
Dit kun je zien op de blokchain van Bitcoin.

Deze Bitcoins zijn nooit verplaatst.
Stel dat we zouden weten wie Satoshi Nakamoto was, zouden we de transacties en de acties ten aanzien van zijn Bitcoins extreem goed in de gaten houden omdat we met elkaar veel waarde zouden hechten aan de inzichten van Satoshi Nakamoto.

We weten nu niet wie hij is, we weten wel op welk adres zijn Bitcoins staan en die worden natuurlijk goed in de gaten gehouden.
Tot op de dag van vandaag zijn deze Bitcoins nooit verplaatst.

Voor mij is dit het bewijs dat Satoshi Nakamoto niet direct een winstoogmerk heeft.
Als hij op dit moment verkoopt is hij verschrikkelijk rijk, maar stort ook een heel groot deel van het netwerk in omdat het vertrouwen van veel investeerders een knauw zal krijgen.

Satoshi Nakamoto heeft vooral een politiek en economisch statement willen maken met de ontwikkeling van Bitcoin en na meer dan 10 jaar kunnen we zeggen dat dat uitstekend is gelukt!

identiteit Satoshi Nakamoto

Wie zouden Satoshi Nakamoto kunnen zijn?

Er zijn verschillende personen geweest die hebben beweert Satoshi Nakamoto te zijn.
Ook is er natuurlijk veel onderzoek gedaan naar de berichten en e-mail die Satoshi Nakamoto heeft nagelaten met als doel zijn identiteit te achterhalen.

Zo plaatste een lid van de Bitcoin Community (een Zwitserse programmeur) alle berichten van Satoshi Nakamoto in een tijdlijn en vond op die manier uit dat Satoshi Nakamoto vrijwel niet actief was tussen middernacht en 6 uur in de ochtend (Engelse tijd).

Ook de taal die Satoshi Nakamoto gebruikt lijkt sterk op Brits Engelse taal wat het vermoeden verstevigd dat Satoshi Nakamoto mogelijk een Brit is.
De teksten zijn geschreven in uitstekend Engels.

Er is ook veel gebruik gemaakt van Brits Engelse codering wat dit vermoeden verstevigd.
Hieronder zal ik een aantal namen de revue laten passeren van mensen die in aanmerking komen om Satoshi Nakamoto te zijn!

Hal Finney

De eerste persoon die ervoor in aanmerking komt is Hal Finney.
Hal is een vooraanstaand Bitcoin prominent van het eerste uur.

Hij was de eerste persoon die op de mailinglijst reageerde van Satoshi Nakamoto en was ook de eerste persoon ooit die een Bitcoin transactie ontving.

Als Hal Finney de man is achter Satoshi Nakamoto heeft hij een aantal berichten naar zichzelf gestuurd.
Dat zou op zich bijzonder zijn omdat dat hem direct als verdachte zou kunnen aanmerken om achter de ware identiteit van Satoshi Nakamoto te zitten.

Anderzijds kan deze eenvoud ook juist weer een mooie dekmantel zijn.
Verschillende personen hebben schrijfstijlherkenning toegepast op de teksten van Satoshi Nakamoto en Hal Finney.

Hierin zijn hele opvallende vergelijkingen te vinden die pleiten voor de claim dat Hal Finney de persoon is achter Satoshi Nakamoto

Hal woont een paar straten verder als Dorian Satoshi Nakamoto.
Deze Dorian (later meer over hem) wordt ook vaak als het gezicht gezien achter Satoshi Nakamoto omdat hij dezelfde naam draagt.

Dorian Satoshi Nakamoto is door bankiers uit zijn huis gezet en kan zodoende wellicht voor inspiratie hebben gezorgd voor Hal Finney om de ontwikkelaar van Bitcoin deze naam toe te bedelen.

Vooral omdat hij vooral ook een politiek statement wilde maken met de ontwikkeling van Bitcoin tegen gevestigde financiële instituties.

Nick Szabo

Na wat onderzoek blijkt Nick Szabo iemand te zijn die vanaf het eerste moment betrokken was bij het Bitcoinproject.
Ook Nick had een enorme passie voor het ontwikkelen van digitaal geld en schreef hier verschillende artikelen over.

Szabo ontwikkelde vóórdat Bitcoin ontwikkeld werd ‘Bit Gold’.
Dit wordt als de voorganger gezien van Bitcoin.

Het is opvallend dat er in de whitepaper van Bitcoin vergelijkbare termen worden aangetroffen als in de stukken die er geschreven werden door Szabo over Bitcoin Gold.

Er zijn ontzettend veel en opvallende overeenkomsten gevonden.
Verder is van Szabo bekend dat hij al langer het idee had om digitaal geld te ontwikkelen.

In de whitepaper van Bitcoin worden ook terminologieën en ideeën gebruikt die direct te relateren zijn aan de ideeën van Bitcoin Gold.
Toch wordt geen enkele keer de directe verwijzing naar Bitcoin Gold gemaakt.

Dat is op zich opvallend.
Het lijkt zo te zijn dat de schrijvers van beide stukken niet met elkaar geassocieerd willen worden.
Misschien omdat zij dezelfde personen zijn?

Het zou zo kunnen zijn dat hij bij het ontwikkelen van Bitcoin pas doorkreeg dat het belangrijk was dat hij niet als de ontwikkelaar en bedenker bekend zou worden.
Hij heeft altijd in alle toonaarde ontkent dat hij Satoshi Nakamoto is.

Gavin Andresen

Deze naam ben je al eerder tegengekomen in dit artikel over wie Satoshi Nakamoto is!
In een post op het Bitcoin Forum gaf Satoshi Nakamoto aan dat hij het project overdroeg aan Gavin Andresen.

Als Satoshi Nakamoto en Gavin Andresen één en dezelfde persoon is, dan zou dat voor Satoshi Nakamoto een mooie manier zijn om naar de achtergrond te verdwijnen en toch van heel dichtbij bij het Bitcoinproject betrokken te blijven.

De schrijfstijl van Andresen vertoont, net als die van Hal Finney, ook gelijkenissen met die van Satoshi.

Van Gavin Andresen is bekend dat hij verschillende keren heeft aangegeven dat hij gelooft dat Craig Wright de echte Satoshi Nakamoto is.
Ik vertel je hieronder meer over de Wright.

Enerzijds zou het zo kunnen zijn dat hij dit echt geloofde, al lijkt mij dat niet heel erg aannemelijk gelet op het bewijs wat daarvoor is.
Misschien dat hij de aandacht van zichzelf af wilde leiden.

Ook iets waar we geen zekerheid over hebben dus!

Craig Wright

Van Craig Wright is het bekend dat hij heel vaak heeft aangegeven Satoshi Nakamoto te zijn.
Dit strookt natuurlijk niet helemaal met de laatste berichten van Satoshi Nakamoto over dat hij naar de achtergrond wilde verdwijnen.

Na wat onderzoek kom ik erachter dat Craig Wright bekend staat als een semi-gestoorde wetenschapper die sinds 2016 allerlei claims heeft gedaan dat hij Satoshi Nakamoto is.

Als hij het echt geweest was had hij bij wijze van bewijs het beste een heel klein deel van de miljoen Bitcoin die in het bezit zijn van Satoshi Nakamoto kunnen verplaatsen.

Dat heeft hij niet gedaan en dat pleit niet voor zijn claim wat mij betreft.
Zijn claims zijn na uitgebreid onderzoek allemaal naar het land der fabelen verwezen en daarom kunnen we dit bijzondere figuur wat dat betreft wel afschrijven denk ik.

Dorian Satoshi Nakamoto

Deze man draagt in ieder geval dezelfde naam!
Dorian Satoshi Nakamoto woonde een paar straten verwijderd van Hal Finney.

Dorian Satoshi Nakamoto werd door bankiers zijn woning uit gezet en kan zodoende gezien worden als slachtoffer van het financiële systeem.

Het feit dat Dorian Satoshi Nakamoto vlakbij Hal Fineny woonde en dus een gezicht zou kunnen zijn voor slachtoffers van het financiële systeem zou ook als bewijs kunnen worden aangedragen dat Hal Finney de persoon is achter de naam Satoshi Nakamoto.

Hij zou geïnspireerd kunnen zijn door het verhaal van Dorian en daarom deze naam kunnen hebben gebruikt voor de uitvinden en ontwikkelaar van het Bitcoin protocol.

Dat laatste lijkt mij aannemelijker als dat Dorian zelf de ware Satoshi Nakamoto is.
Ondanks dat veel onderzoekers deze zelfde conclusie trekken wordt Dorian Satoshi Nakamoto veel gezien als het gezicht van de ontwikkelaar van Bitcoin en wordt hij derhalve ook veel uitgenodigd op conferenties die te maken hebben met cryptocurrency’s.

Mijn conclusie over de identiteit van Satoshi Nakamoto

Ik vermoed dat één van de namen die ik hierboven beschreven heb de ware naam is achter het pseudoniem Satoshi Nakamoto.
Wie het is weet ik natuurlijk ook niet.

Wat ik wel weet is dat het behoorlijk knap is voor Satoshi Nakamoto om niet in de openbaarheid te treden nadat je iets hebt ontwikkeld dat zo succesvol is als het Bitcoinprotocol.

Het geeft mij aan dat de persoon die dit heeft ontwikkeld zijn idealen belangrijker vindt en vond dan het maken van winst.
Wellicht is de persoon achter Satoshi Nakamoto al rijk genoeg en heeft hij het geld helemaal niet nodig.

Het is mijn inziens het beste voor Bitcoin als nooit duidelijk wordt wie er achter de ontwikkeling van Bitcoin zit.
Zoals ik al zei zou dit enorm van invloed kunnen zijn op de koers en dat is voor niemand goed.

De achtergronden, bewegingen en voorkeuren van de persoon achter Satoshi Nakamoto zouden nauwlettend worden gevolgd.
Er zou dan een soort geestelijke vader zijn van Bitcoin die toch als een soort leider figuur zou kunnen worden gezien.

En precies dat zou het decentrale karakter en de decentrale visie van Bitcoin kunnen schaden.

Ontdek Hoe Jij Een Extra Inkomen Kunt Verdienen d.m.v. Affiliate Marketing!

Je hebt net een artikel gelezen over online geld verdienen.
In de video hieronder laat Jacko Meijaard jou zien hoe jij een passief maandelijks inkomen kunt opbouwen!

Iets dat steeds populairder wordt in deze onzekere coronatijden.
Ondertussen verdien ik na 2 jaar hiermee bezig te zijn meer dan €1000 per maand extra bij!

Wil jij ook deze buffer voor jezelf creëren?
Klik op de video hieronder en krijg direct toegang!

Klik Op De Afbeelding Voor Direct Toegang
Ik Wil Starten Met Het Nummer 1 Verdienmodel Affiliate Marketing!

Geef een reactie