Financiële Vrijheid? ONTDEK het HIER!

Wat is Arbeidsloon?

Lees er hier alles over!

Arbeidsloon ontvangen is de tegenprestatie voor geleverde arbeid.
De betekenis van arbeidsloon heeft dus te maken met het loon dat je ontvangt voor arbeid.

Deze arbeid wordt verricht in loondienst.
Er is sprake van een contract/overeenkomst en van een dienstbetrekking voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Het woord ‘arbeidsloon’ is nauw verwant aan het woord ‘salaris‘.
Er wordt meestal gesproken van arbeidsloon als de arbeid betrekking heeft op handenarbeid.

Denk aan beroepen als metselaar, bouwvakker, tuinman, timmerman et cetera.
Het woord ‘salaris’ wordt vaker gebruikt in het geval van ambtenaren of arbeid waarbij administratieve taken komen kijken.