Financiële Vrijheid? ONTDEK het HIER!

Wat is Salaris?

Lees er hier alles over!

Salaris is het loon dat wordt ontvangen als gevolg van werken in loondienst.
Iemand die salaris ontvangt werkt niet voor zichzelf zoals bijvoorbeeld een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er).

Je zou het ook kunnen uitleggen als:

‘Salaris is een vastgestelde tegenprestatie voor arbeid in dienstbetrekking.’

Vroeger werd het woord ‘salaris’ alleen gebruikt met betrekking tot ambtenaren.
Tegenwoordig heeft het woord een bredere betekenis al wordt het woord ‘salaris’ nog steeds veel gebruikt in de ambtenarij.

Er is sprake van een dienstbetrekking een contract en een arbeidsovereenkomst.
De betekenis van het woord ‘salaris’ is ver terug te vinden in de tijd!

Het woord salaris stamt af van het Latijnse woord ‘salarium’.
Dit woord betekent iets als ‘zoutrantsoen’.

In de Romeinse tijd werd salaris (of salarium) uitbetaalt aan soldaten in zout, omdat dit een heel schaars en belangrijk goed was in die dagen.
In de gebieden waar bijna geen zout beschikbaar was werd zout als betaalmiddel gebruikt.

Een woord dat nauw verwant is aan het woord salaris is het woord ‘loon of arbeidsloon’.
Het woord ‘salaris’ wordt in veel gevallen gebruikt in het geval van arbeid dat verricht wordt op een kantoor of dat ergens een administratief karakter heeft.

Denk aan kantoorbedienden, ambtenaren, boekhouder et cetera.
Het woord ‘arbeidsloon’ wordt meer gebruikt in sectoren waarbij ‘met de handen’ wordt gewerkt.

Denk aan bouwvakkers, boeren en timmerlieden bijvoorbeeld.
Wil jij meer salaris verdienen?

Lees dan het artikel ‘rijk worden in loondienst‘.
Veel leesplezier!