Financiële Vrijheid? ONTDEK het HIER!

Wat is nettoloon?

Lees er hier alles over!

Het nettoloon is het loon dat jij uiteindelijk op jouw rekening gestort krijgt aan salaris.
Nettoloon is brutoloon waar waar bijvoorbeeld belasting en sociale premies van afgetrokken zijn.

De werkgever houdt dit geld eigenlijk in om dit af te dragen aan de overheid.
De hoogte van deze bedragen zijn vaak vastgelegd bij wet en kan de werkgever niet zelf bepalen.

Het afdragen van deze inhouding is dan ook een verplichting.
Werkgever en werknemer kunnen hier geen afspraken over maken.

Ook in de CAO zijn afspraken gemaakt over het bedrag dat ingehouden wordt op het brutoloon.
De hoogte van het ingehouden bedrag kan per sector verschillen.

In Nederland spreken werkgever en werknemer bijna altijd een bruto maandsalaris vast.
Het is dus goed om te bekijken hoeveel er wordt ingehouden van dit salaris en jezelf te verdiepen in wat je netto krijgt uitbetaald.